Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 23/10/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 23/10/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 22/10/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 22/10/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 19/10/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 19/10/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 15/10 - 19/10/2018

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 15/10 - 19/10/2018

Giá vàng và đôla Mỹ giảm nhẹ, các mặt hàng thiết yếu ít biến động.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 18/10/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 18/10/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 17/10/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 17/10/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 16/10/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 16/10/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 15/10/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 15/10/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 08/10 - 12/10/2018

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 08/10 - 12/10/2018

Giá vàng tiếp tục tăng giảm thất thường, giá USD giảm nhẹ; giá xăng dầu tăng nhẹ trong khi đó các mặt hàng thiết yếu không có nhiều thay đổi.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 12/10/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 12/10/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm